Play A Timeless Story (ITA)

A Timeless Story (ITA)

387 بازیکن ها - 10 دنبال کننده ها دنبال کننده ها

MidoriFragments

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/download/4gjbqk9w8pt2kwy/A_Timeless_Story.exe
Flag
Pegi16 Over 250 downloads
Ci sono persone che non cambiano mai, nel vero senso della parola. Lysander ha smesso di invecchiare in seguito ad avvenimenti che l'hanno legato ad un preciso evento del suo passato. Ma cosa accadrebbe se potessi tornare indietro nel tempo e cambiare quel momento? Riuscirai a lasciarti alle spalle i tuoi errori o affogherai irreversibilmente nei tuoi rimpianti?
زبان: Italiano  
A Timeless Story (ITA)
A Timeless Story (ITA)
A Timeless Story (ITA)
نظر 4
Formatting Help 380
Tails_Strife تأیید شده (مرحله 14) 2019-02-23
ho un problema con i finali,vorrei fare la seconda ending ho seguito per filo e per segno dei video per andare avanti ma non riesco a sbloccare il secondo finale,vengo sempre bloccato da Alys e Delbert,non so come fare e sinceramente mi caga il cazzo di rifare TUTTO il gioco da capo con tutti i dialoghi
CTGH (مرحله 10) 2019-02-18
Complimenti
MidoriFragments (مرحله 8) 2016-05-10
[IMPORTANTE]
Siccome la descrizione era un po' limitata, aggiungo alcune note qui nei commenti.
Trovate il walkthrough del gioco sulla nostra pagina Facebook Midori Fragments; e per qualsiasi cosa gradiremmo essere contattate lì.
SOON WE'LL RELEASE ALSO THE ENGLISH VERSION OF THE GAME, SO STAY TUNED!
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی کنید A Timeless Story (ENG)
بارگیری A Timeless Story (ENG)
بازی کنید A Timeless Story (ESP)
بارگیری A Timeless Story (ESP)
بازی کنید Gooo Up
بارگیری Gooo Up
بازی کنید Five Nights at Freddy's
بارگیری Five Nights at Freddy's
بازی کنید Punt Hooligan
بازی کنیدبازی کنید Punt Hooligan Online
بازی کنید A'ROUND
بارگیری A'ROUND