วิดีโอ Yume Nikki วิดีโอ

Yume Nikki

9757 ผู้เล่น - 21 Subscribers Subscribers
Yume Nikki (ゆめにっき) is a 2004 surrealistic adventure game. The game was created using RPG Maker 2003, but has few role-playing game (RPG) elements. Players explore the dreams of a hikikomori character named Madotsuki (窓付き). Traveling through her dreams, the player encounters surrealistic horror scenes, such as being swallowed by a large red sewer-creature.
ภาษา: English  
Yume Nikki
Yume Nikki
Yume Nikki
Yume Nikki
Yume Nikki
Yume Nikki
Comments 16
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
CTGH (เลเวล 10) 2019-04-01
Very good
Luis (เลเวล 17) 2018-01-21
they are making a sequel about it. I'm very curious
Heromerom (เลเวล 12) 2017-02-13
Congratulations! You have a great game. Keep doing it and good luck! Best Game
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Yume Nikki FR
ดาวน์โหลดเกม Yume Nikki FR
เล่นออนไลน์ 나가자! 밖으로 (Let's go out)
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ 나가자! 밖으로 (Let's go out) Online
เล่นออนไลน์ Crescent Hollow
ดาวน์โหลดเกม Crescent Hollow
เล่นออนไลน์ Netturbaino
ดาวน์โหลดเกม Netturbaino
เล่นออนไลน์ MK vs. SF: F.F.U
ดาวน์โหลดเกม MK vs. SF: F.F.U
เล่นออนไลน์ Wild Rage New Generation
ดาวน์โหลดเกม Wild Rage New Generation