วิดีโอ Tony & Clyde [PreAlpha] วิดีโอ

Tony & Clyde [PreAlpha]

246 ผู้เล่น - 37 Subscribers Subscribers
People sometimes ask me who Tony and Clyde are. And I tell them: You see, we all like a bit of the good life. Some the big piles of money, the glamour of being reverenced in the streets. Others are addicted to the adrenaline rush of an ongoing heist. But Tony and Clyde are different. Why? Well, because Tony and Clyde want the whole package!
#shooter #action #arcade
ภาษา: English  
News: 2
Hey guys, it's great to see such amazing feedbacks from this community! We are still in the process of improving and adding Game Mechanics, so here we go with the NEW STUFF **Bullet Time Dodge** - to trigger dodge towards an enemy projectile. **Animations Polishment** - All walking cycle and dodge motions were updated! **Send us your feedback!**.
แสดงเพิ่มเติม
Tony & Clyde [PreAlpha]
Tony & Clyde [PreAlpha]
Tony & Clyde [PreAlpha]
Tony & Clyde [PreAlpha]
Tony & Clyde [PreAlpha]
Comments 14
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Gale (เลเวล 5) 2021-09-03
the design of this game is very good. good style, good plot. The artworks are not so great. You should improve it. The game is too good to have artworks like this. I played and I loved it. I hope that you will continue it!
garryblu (เลเวล 8) 2021-04-03

YouTube Gameplay
Rating 9/10 stars for this game. I have some of problem like lagging cause I can't reload my shotgun and I can't shoot for a sec. But this game is cool. Design, Input control, Action is the best :D. Maybe you need to add more of option like new game, load game, setting, etc.
wearevenom (เลเวล 12) 2021-03-14
I played also your other games. But the style of this one is the best! You have to continue to focus your energy on this title!
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Cruz Brothers
ดาวน์โหลดเกม Cruz Brothers
เล่นออนไลน์ Reflections of Thunder
ดาวน์โหลดเกม Reflections of Thunder
เล่นออนไลน์ Miky the Inuit
ดาวน์โหลดเกม Miky the Inuit
เล่นออนไลน์ Anxiety
ดาวน์โหลดเกม Anxiety
เล่นออนไลน์ Car Simulator 2015
ดาวน์โหลดเกม Car Simulator 2015
เล่นออนไลน์ Zombies
ดาวน์โหลดเกม Zombies