วิดีโอ Cruz Brothers วิดีโอ

Cruz Brothers

898 ผู้เล่น - 29 Subscribers Subscribers
Pc white ดาวน์โหลดเกม External link
https://www.donutcoffeeshopstudios.com/cruzbrothers.zip
Flag
Osx white ดาวน์โหลดเกม External link
https://www.donutcoffeeshopstudios.com/cruzbrothersmac.zip
Flag
After the murder of his best fighter by the hands of Tray Sorrow, leader of the Sons of Subversion. Coach Marcus Luz becomes discredited in life and in the fighting world. His flame turns back to shine, after accidentally meeting the Cruz brothers, Felipe and Igor.It's all about the good old revenge!
ภาษา: English   Portugues  
News: 4
Hey everyone, we recently updated the game to its latest version. The one that is coming out on Steam and Ps4. You can now play the chapter1 from the Story Mode! Good luck =)
แสดงเพิ่มเติม
Cruz Brothers
Cruz Brothers
Cruz Brothers
Cruz Brothers
Comments 22
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Decelo (เลเวล 11) 2021-10-01
The design is very easy but it is good. You should improve the assets of your characters. I like to play it. Easy and fast. Good work
onebullet55 (เลเวล 10) 2018-02-25
how many charapters are in the full game?
dcfstudios (เลเวล 10) 2018-02-24
The links are fixed, and now proper working.
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Tony & Clyde [PreAlpha]
ดาวน์โหลดเกม Tony & Clyde [PreAlpha]
เล่นออนไลน์ Laser Dreams
ดาวน์โหลดเกม Laser Dreams
เล่นออนไลน์ BROK the InvestiGator
ดาวน์โหลดเกม BROK the InvestiGator
เล่นออนไลน์ Alan el regreso
ดาวน์โหลดเกม Alan el regreso
เล่นออนไลน์ colamone
ดาวน์โหลดเกม colamone
เล่นออนไลน์ The Scythian Warrior
ดาวน์โหลดเกม The Scythian Warrior
ใหม่