Play T-Rex and Muscle Sam

T-Rex and Muscle Sam

1194 ผู้เล่น - 8 Subscribers Subscribers
Pc white ดาวน์โหลดเกม External link
http://www.mediafire.com/download/4wsb2cmob4lyb6k/T-REX+e+MUSCLE+SAM+BIG+TROUBLE+IN+S.P.F.+%5BENG-ITA%5D.rar
Flag
Download ดาวน์โหลดเกม
T-REX_e_MUSCLE_SAM_BIG_TROUBLE_IN_S.P.F.__ENG-ITA_.rar (111 เมกะไบต์)
Flag
T-Rex and Muscle Sam are two wrestlers descended from two former legends. They fight at the wrestling league SPF for long and have quickly become tag team champions, as their fathers were in the past. But one evening during an interview, their belts are stolen.
ภาษา: Italiano   English  
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
T-Rex and Muscle Sam
Comments 15
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Guile (เลเวล 8) 2021-01-30
It made the history of AGS!
AprilSkies (เลเวล 10) 2012-05-15
Nonostante qualche imperfezione nella grafica, le ore piacevoli che passerete a giocarci dimostrano che la cosa più importante per una AG vincente è la storia che racconta e l\'avventura(appunto) che ci fa vivere. E\' un ottimo esempio di come un gioco dovrebbe essere sviluppato per attirare il giocatore.
AprilSkies (เลเวล 10) 2012-05-15
(..) Gli enigmi sono molto bel congeniati e la difficoltà di alcuni di essi rende il gioco piuttosto longevo. I personaggi sono molto ben caratterizzati e la storia è molto interessante; il principale punto di forza sono senz\'altro i dialoghi, davvero molto divertenti. <br />(continua)
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ A Cat's Night 2
ดาวน์โหลดเกม A Cat's Night 2
เล่นออนไลน์ Dovadula's Burn
ดาวน์โหลดเกม Dovadula's Burn
เล่นออนไลน์ King Arthur: Magic Sword
ดาวน์โหลดเกม King Arthur: Magic Sword
เล่นออนไลน์ TREX and Muscle SAM: ANK!
ดาวน์โหลดเกม TREX and Muscle SAM: ANK!
เล่นออนไลน์ Match 3 Tour Loire Valley
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Match 3 Tour Loire Valley Online
เล่นออนไลน์ Temple Plunder
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Temple Plunder Online