วิดีโอ CHOP - Gory fighting game วิดีโอ

CHOP - Gory fighting game

767 ผู้เล่น - 22 Subscribers Subscribers
Linux white ดาวน์โหลดเกม External link
http://chop-thegame.com/CHOP%20Builds/CHOP_Demo1.0.8_linux.tar
Flag
Osx white ดาวน์โหลดเกม External link
http://chop-thegame.com/CHOP%20Builds/CHOP_Demo1.0.8_mac.rar
Flag
Pc white ดาวน์โหลดเกม External link
http://chop-thegame.com/CHOP%20Builds/CHOP_Demo1.0.8_windows.rar
Flag
CHOP is a 2D arena fighting game with a hell of lot of gore and fast-paced action. Swords will fly, bodies will be chopped, tons of blood will be shed and you'll probably end up hating your friends !
ภาษา: English   Francais  
News: 3
**CHOP – The goriest couch game to date is finally hitting Steam today !** It's D-Day, CHOP is getting released on Steam Early Access. https://store.steampowered.com/app/755920/CHOP/ https://www.youtube.com/watch?v=MrbFiD8Q8SM **Don't miss the one week release discount of 10%.** The release is coming with a small patch. **Changelog 1.0.11 :** New...
แสดงเพิ่มเติม
CHOP - Gory fighting game
CHOP - Gory fighting game
CHOP - Gory fighting game
CHOP - Gory fighting game
CHOP - Gory fighting game
CHOP - Gory fighting game
Comments 9
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Boruto (เลเวล 6) 2019-02-09
will you release it also on switch?
Best IndieGames (เลเวล 18) 2018-04-09
This game is in the video about the Top 6 Best Indie Games of March 2018

YouTube Gameplay
Enoch (เลเวล 7) 2018-04-02
Hahahaha it's not for kids! Hahahaha. But it's designed very well. I will support you!
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Denizens of Darkwind
ดาวน์โหลดเกม Denizens of Darkwind
ใหม่
เล่นออนไลน์ Flat Zombie
ดาวน์โหลดเกม Flat Zombie
เล่นออนไลน์ Poseidon
ดาวน์โหลดเกม Poseidon
เล่นออนไลน์ Adventure Time
ดาวน์โหลดเกม Adventure Time
เล่นออนไลน์ The Zebra-Man!
ดาวน์โหลดเกม The Zebra-Man!
เล่นออนไลน์ Browser Quest
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Browser Quest Online