วิดีโอ Shadows - 3D Block Puzzle วิดีโอ

Shadows - 3D Block Puzzle

245 ผู้เล่น - 1 Subscribers Subscribers
Rotate or move blocks to match block shadows and target shadow pattern. Solve puzzles, improve your spatial intelligence, reasoning skills and thinking in 3D while having fun.
#puzzle, #free
ภาษา: English  
Shadows - 3D Block Puzzle
Shadows - 3D Block Puzzle
Shadows - 3D Block Puzzle
Shadows - 3D Block Puzzle
Shadows - 3D Block Puzzle
Shadows - 3D Block Puzzle
Comments 1
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
the_white (เลเวล 3) 2017-06-02
Shadows is a 3D block puzzle that improves your spatial intelligence, reasoning skills and thinking in 3D while having fun. If you have any questions related to the game, gameplay or levels please ask.
ไฮไลท์
เล่น Danger Box
ดาวน์โหลด Danger Box
เล่น Snowdrift
เล่นออนไลน์เล่น Snowdrift
เล่น MansterSoft 3-in-1 FunPak
ดาวน์โหลด MansterSoft 3-in-1 FunPak
เล่น Black apocalypse FPS
ดาวน์โหลด Black apocalypse FPS
เล่น Race demo
ดาวน์โหลด Race demo
เล่น Ascent of Light
ดาวน์โหลด Ascent of Light