วิดีโอ Aurora:The Lost Medallion วิดีโอ

Aurora:The Lost Medallion

188 ผู้เล่น - 29 Subscribers Subscribers
Osx white ดาวน์โหลดเกม
AuroraTLM_TheCave_Demo_macOS.zip
Flag
Linux white ดาวน์โหลดเกม
AuroraTLM_TheCave_Demo_Linux.zip
Flag
Pc white ดาวน์โหลดเกม
AuroraTLM_TheCave_Demo_Win64.zip
Flag
Aurora: The Lost Medallion - The Cave is a 2D, hand drawn, sci-fi, fantasy, point & click adventure game. In short, it is a family space adventure, about an alien girl's quest to find her identity. Inspired by old classics of the genre, the game blends comedy and drama to form a story that challenges your brain and teases your heart.
ภาษา: English  
News: 2
We're super excited to let you know that our latest demo is now available for you to play! This demo is the closest representation of the final game we're working on. We've put a lot of effort into making sure it's a great gaming experience in every way possible. We've focused on improving the quality, making the game look and feel better. The graphics are upgraded, and...
แสดงเพิ่มเติม
Aurora:The Lost Medallion
Aurora:The Lost Medallion
Aurora:The Lost Medallion
Aurora:The Lost Medallion
Aurora:The Lost Medallion
Comments 10
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Gesan (เลเวล 10) 2023-08-19
Nice to see that you are continuing this game! Just completed the new demo!
Loscar (เลเวล 8) 2020-10-23
the plot is very slow. we need more action!!
Coopa (เลเวล 10) 2020-08-20
I know that this is an adventure game, but the location are few and the dialogues are very very long. The best part is the artwork-style! Wow
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่น The Wheel
ดาวน์โหลดเกม The Wheel
เล่น Stockholmia
ดาวน์โหลดเกม Stockholmia
เล่น Blind wizard's assistant
ดาวน์โหลดเกม Blind wizard's assistant
เล่น Up To Space!
ดาวน์โหลดเกม Up To Space!
เล่น Principles of Evil II
ดาวน์โหลดเกม Principles of Evil II
เล่น FFX Runner HD
ดาวน์โหลดเกม FFX Runner HD