วิดีโอ Ninja Scroller วิดีโอ

Ninja Scroller

427 ผู้เล่น - 5 Subscribers Subscribers
Ios white ดาวน์โหลดเกม External link
https://itunes.apple.com/us/app/ninja-scroller-the-awakening/id1287421086?ls=1&mt=8
Flag
Android white ดาวน์โหลดเกม External link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eageron.apps.ninjascroller
Flag
You are contracted by the Tokugawa Shogunate Government to fight the last sprawling armies of the House of Toyotomi.
Use your skills to swiftly rush through 40 intense missions in the pixelated forest and city rooftops, collecting scrolls, riceballs or just simply slashing fierce enemies! Use Power-Ups strategically, as well as your long range weapons!
ภาษา: English  
Ninja Scroller
Ninja Scroller
Ninja Scroller
Ninja Scroller
Comments 3
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Fellowplayer (เลเวล 23) 2018-01-03
Very good style of artwork in this game.
XBuster1994 (เลเวล 7) 2017-11-29
This looks like a really fun game :D I'll give it a shot.
Staff ยืนยันแล้ว (เลเวล 16) 2017-11-29
Removed the Android link. It was a search page. Fix it. You can also upload it here.
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Pixel Heroes
ดาวน์โหลดเกม Pixel Heroes
เล่นออนไลน์ Taxi Surfer
ดาวน์โหลดเกม Taxi Surfer
เล่นออนไลน์ Fagiolo Gions Ep.2
ดาวน์โหลดเกม Fagiolo Gions Ep.2
เล่นออนไลน์ Irish Baby Rifleman: web
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Irish Baby Rifleman: web Online
เล่นออนไลน์ Pino's Tower
ดาวน์โหลดเกม Pino's Tower
เล่นออนไลน์ Oasis village
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Oasis village Online