วิดีโอ Meteor Hit วิดีโอ

Meteor Hit

161 ผู้เล่น - 8 Subscribers Subscribers
Ios white ดาวน์โหลดเกม External link
https://apps.apple.com/app/id1480995705
Flag
Android white ดาวน์โหลดเกม External link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.majiho.meteorhit
Flag
Meteor Hit is a minimalist fast paced retro space shooter game with a vertical scrolling gameplay.
This is a game where only skills matter more than just random shooting. It is easy to play but hard to master!
Your dodging skills will be put to the test!
No "Pay to Win" or "Upgrade to Win"!
ภาษา: English  
News: 1
Meteor Hit is now released on App Store!
Meteor Hit
Meteor Hit
Meteor Hit
Comments 1
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
mazzutakgame (เลเวล 15) 2019-08-06
Nice game, i've download it and play, i like the style, only one suggestion change sound jingle, i looking forward you to the gamerome ;-)
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Snail Party
ดาวน์โหลดเกม Snail Party
เล่นออนไลน์ Unlimited attraction
ดาวน์โหลดเกม Unlimited attraction
เล่นออนไลน์ Seraphic Blue
ดาวน์โหลดเกม Seraphic Blue
เล่นออนไลน์ Suikorunes II
ดาวน์โหลดเกม Suikorunes II
เล่นออนไลน์ ROBOHOP
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ ROBOHOP Online
เล่นออนไลน์ Oni Zon
ดาวน์โหลดเกม Oni Zon