วิดีโอ Skumring (Re-Mastered) วิดีโอ

Skumring (Re-Mastered)

319 ผู้เล่น - 4 Subscribers Subscribers
Port Horizon 1951... A city on the verge of collapse. Moral collapse. Crime. Corruption. Greed... Money.
Join private eye Cooper Chutney on his mission of truth in a city that reeks of lies, deceit and go-go dancers. Solve puzzles and interogate bartenders as you make your way through the city while the sunset comes ever closer.
ภาษา: English  
Skumring (Re-Mastered)
Skumring (Re-Mastered)
Skumring (Re-Mastered)
Skumring (Re-Mastered)
Comments 2
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Nium (เลเวล 9) 2016-07-09
very nice ! I love this black & white style :D
PlazaMista (เลเวล 8) 2016-06-06
you are the king of point and clicks XD i love u !
ไฮไลท์
เล่น Hjarta
ดาวน์โหลดเกม Hjarta
เล่น Kameleon
ดาวน์โหลดเกม Kameleon
เล่น Dr. Plague Mystery
ดาวน์โหลดเกม Dr. Plague Mystery
เล่น The Socratic Dialog
ดาวน์โหลดเกม The Socratic Dialog
เล่น FANBOTS
ดาวน์โหลดเกม FANBOTS
เล่น Bloody Repression EN
ดาวน์โหลดเกม Bloody Repression EN