วิดีโอ Dead Sector P.T. วิดีโอ

Dead Sector P.T.

50 ผู้เล่น - 22 Subscribers Subscribers

DeadSector

Pc white ดาวน์โหลดเกม External link
https://drive.google.com/file/d/1B39ALJC7vtspK7IAhayZnZyVnUqHElgX/view?usp=sharing
Flag
Pegi16
Dead Sector is an immersive souls-like which plays in a dystopian future. Enter the depths of the playable teaser and find out why more and more underground sectors lose contact with the surface. Fight against mysterious creatures and use their life energy to charge your equipment.
ภาษา: English  
News: 1
Long time no see, we are working hard on the new game, but wanna also take some time to look back and improve Dead Sector with the knowledge we gathered over the last few months. We really like every kind of feedback, for this update. For everyone who did not played our Sci-Fi-Souls yet, it would be good time to try it out now. If you find any issues feel free to tell us. :)
แสดงเพิ่มเติม
Dead Sector P.T.
Dead Sector P.T.
Dead Sector P.T.
Dead Sector P.T.
Comments 10
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Best IndieGames (เลเวล 17) 2020-08-09
This game is in the video about the Top 4 BEST NEW Indie Games of July 2020

YouTube Gameplay
Zachurrate (เลเวล 6) 2020-07-23

YouTube Gameplay
Very intriguing. Wondering what type of world this is. Looking forward to updates. Curious to know if you are looking for any writers? Science Fiction is right up my alley and I'd love to contribute!
In any case lots of potential here.
DeadSector (เลเวล 6) 2020-07-22
Thank you all for the feedback, we will try to improve our game even more in the future!
Small Hotfix:
- We fixed the keybinding for the options menu. It should work with the Start Button on the Gamepad "ESC" (and "C" as BackUp)
- We tweaked some thinks within the combat, hope you like it.
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่น In The Cube I
ดาวน์โหลดเกม In The Cube I
เล่น Eye of Kilrogg
ดาวน์โหลดเกม Eye of Kilrogg
เล่น Bloodshifter
ดาวน์โหลดเกม Bloodshifter
เล่น Heart Fragment
ดาวน์โหลดเกม Heart Fragment
เล่น Transmission Arena
indiepadเล่น Transmission Arena with the indiepad
เล่น Blue Cheese,Lunar Descent
เล่นเล่น Blue Cheese,Lunar Descent Online