Casull
Recruit - Carta: 2632°
Tahap: 2
Tahap 2 6 Tahun

Pemain Lain
Dexter Magand4599 Data-Fidelity