Play Sottoterra Adventure

Sottoterra Adventure

495 بازیکن ها - 1 دنبال کننده ها دنبال کننده ها
Un semplice gioco a enigmi in un Dungeon. È creato con Rpg Maker 2000 4.0 ma non richiede le RTP.
<a href='http://www.rpg2s.net/forum/index.php?showtopic=13647' target='_blank'>Topic su RPG2S</a>
زبان: Italiano  
Sottoterra Adventure
Sottoterra Adventure
Sottoterra Adventure
نظر 4
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
Philosophia (مرحله 7) 2011-08-14
Gioco molto carino e divertente. <br />Ottimo per passarci una mezz'oretta. <br />SCARICATELO!
AnnoyedGrunt (مرحله 7) 2011-08-04
Beh i minigiochi presenti in questo gioco sono molto semplici ma spesso utili (chi non ha mai usato il sistema di pietre su pulsanti?), un nuovo utente di rpg maker potrebbe imparare a farli giocando e poi guardando "dentro" il progetto :)
DrZoom (مرحله 5) 2011-08-02
Grazie! L'idea dello scopo didattico mi lusinga e mi incuriosisce molto! Cosa intendi di preciso? <br />
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی کنید Renegade Escape
بازی کنیدبازی کنید Renegade Escape Online
بازی کنید Super Car Runner
بارگیری Super Car Runner
بازی کنید Cowardly Heroes
بارگیری Cowardly Heroes
بازی کنید Pong Remake
بازی کنیدبازی کنید Pong Remake Online
بازی کنید Vea's Chronicles
بازی کنیدبازی کنید Vea's Chronicles Online
بازی کنید The End
بارگیری The End