Play Sottoterra Adventure

Sottoterra Adventure

491 بازیکن ها - 1 دنبال کننده ها دنبال کننده ها
Un semplice gioco a enigmi in un Dungeon. È creato con Rpg Maker 2000 4.0 ma non richiede le RTP.
<a href='http://www.rpg2s.net/forum/index.php?showtopic=13647' target='_blank'>Topic su RPG2S</a>
زبان: Italiano  
Sottoterra Adventure
Sottoterra Adventure
Sottoterra Adventure
نظر 4
Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
Philosophia (مرحله 7) 2011-08-14
Gioco molto carino e divertente. <br />Ottimo per passarci una mezz'oretta. <br />SCARICATELO!
AnnoyedGrunt (مرحله 6) 2011-08-04
Beh i minigiochi presenti in questo gioco sono molto semplici ma spesso utili (chi non ha mai usato il sistema di pietre su pulsanti?), un nuovo utente di rpg maker potrebbe imparare a farli giocando e poi guardando "dentro" il progetto :)
DrZoom (مرحله 5) 2011-08-02
Grazie! L'idea dello scopo didattico mi lusinga e mi incuriosisce molto! Cosa intendi di preciso? <br />
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی کنید Daelockdram
بارگیری Daelockdram
بازی کنید Soul Shard
بارگیری Soul Shard
بازی کنید Медведь, мёд и пчёлы
بارگیری Медведь, мёд и пчёлы
بازی کنید Super Car Runner
بارگیری Super Car Runner
بازی کنید 金のなる木
بازی کنیدبازی کنید 金のなる木 Online
بازی کنید Flower in Pain
بارگیری Flower in Pain