Play Genesis Saga Pandora

Genesis Saga Pandora

529 بازیکن ها - 1 دنبال کننده ها دنبال کننده ها

Ex-Harus

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/file/njtkjyoutyz/gs_pandora.zip
Flag
Pegi16 Over 500 downloads
Published on: 2011/03/05
Demo

Rpg

Unknown

Genesis Saga : Pandora's Box è un gioco creato con RPG Maker 2000, che vanta un Battle System Laterale stupendo, una grande cura grafica e storia ed atmosfera davvero avvincenti.
زبان: Italiano  
Genesis Saga Pandora
نظر 3
Formatting Help 380
Lusianl تأیید شده (مرحله 13) 2012-03-17
Favoloso, il suo system battle era eccezzionale.
DrZoom (مرحله 5) 2011-07-19
È solo una demo tecnica, ma di altissimo livello. <br />Occhio, il nome dell'autore è Ex-Arus (senza H) e il titolo corto più corretto credo che sarebbe "Pandora's Box".
Domyssj (مرحله 9) 2011-03-05
Richiede RTP rpgmaker 2000
توصیه می‌شود
بازی کنید First
بازی کنیدبازی کنید First Online
بازی کنید Logicenix
بارگیری Logicenix
بازی کنید School Urban Legends
بارگیری School Urban Legends
بازی کنید DB-USD : Saiyan Saga
بارگیری DB-USD : Saiyan Saga
بازی کنید GML Piano v.2
بارگیری GML Piano v.2
بازی کنید Physics Demo!
بازی کنیدبازی کنید Physics Demo! Online