بازی کنید بازی کنید </> تعبیه کردن

Fruit Samurai

29 بازیکن ها - 3 دنبال کننده ها دنبال کننده ها
UM Clone do jogo Fruit Ninja, desenvolvido no projeto prático "Recriando o Fruit Ninja com a Unity 3D" da School of net.
زبان: English   Portugues  
Fruit Samurai
نظر 7
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
DANILO MUMMOLO (مرحله 10) 2019-07-27
dovresti aumentare la difficoltà perche è davvero molto semplice
Luis (مرحله 17) 2018-01-22
it works also just with a click
Loppa تأیید شده (مرحله 10) 2018-01-10
Not bad as a clone, but you can not do combos, there are no goals, no upgrades, I hope you will publish updates. 3/5
Fruit ninja has not gone out of trends yet?
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی آنلاین Flap.io
بازی آنلاینبازی آنلاین Flap.io Online
بازی آنلاین Fruit Samurai: Android
بارگیری Fruit Samurai: Android
بازی آنلاین Forever Heroes
بارگیری Forever Heroes
بازی آنلاین Four
بارگیری Four
بازی آنلاین Eden Glosbe - Ep.1
بارگیری Eden Glosbe - Ep.1
بازی آنلاین Rogue Quest - Episode 1
بازی آنلاینبازی آنلاین Rogue Quest - Episode 1  Online
Play Online Games