Play Final Fantasy Cartre

Final Fantasy Cartre

418 بازیکن ها - 3 دنبال کننده ها دنبال کننده ها

doncamilo

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/download/xwm49jjq28hofp7/Final+fantasy+carte.rar
Flag
Pegi16 Over 250 downloads
Un petit jeu de carte qui se déroule dans l'univers de ff4, il y a seulement le mode "Survie", l'histoire n'étant pas commencé. une durée de vie de 30 minutes .L'objectif est un peu de faire du high score
Règles du jeu originale par Maganics Wars : http://www.maganicwars.com/
زبان: Francais  
Final Fantasy Cartre
Final Fantasy Cartre
نظر 4
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
AprilSkies (مرحله 10) 2014-01-21
Yep! We want english localization for the game! It looks amazing. Unfortunately I can\'t understand french...
Philosophia (مرحله 7) 2014-01-21
Final Fantasy is a game truly very particular and clever. <br />The author has shown great programming skills. <br />The game is based on good idea: use the lore of <br />Final Fantasy for card game. <br />Unfortunately, this game is in French. I had difficulty to <br />understanding skills and rules. <br />The graphics should be changed, primarily the font used (unreadable). <br />I suggest an English translation. ;) <br />
Philosophia (مرحله 7) 2014-01-21
Anche la grafica deve essere cambiata, soprattuto il font usato. <br />FCC è un gioco da provare.
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی کنید [rm 2k3] FPS
بارگیری [rm 2k3] FPS
بازی کنید Doncamilows XP
بارگیری Doncamilows XP
بازی کنید Browser Quest
بازی کنیدبازی کنید Browser Quest Online
بازی کنید Little Remains
بارگیری Little Remains
بازی کنید 魔王の城とキアラ姫
بارگیری 魔王の城とキアラ姫
بازی کنید Alpha/Omega: ChristianRPG
بازی کنیدبازی کنید Alpha/Omega: ChristianRPG Online