Video Element of Chaos Video

Element of Chaos

662 بازیکن ها - 4 دنبال کننده ها دنبال کننده ها

VAL

Pc white بارگیری External link
http://www.mediafire.com/?83z7923nfvj2ty5
Flag
Pegi16 Over 500 downloads
Published on: 2011/06/01
Demo

Rpg

Unknown

In questo gioco scanzonato si seguono le vicende di Ariel, una vampira eccentrica quanto opportunista intenzionata a recuperare un anello magico su cui ha messo gli occhi. L'impresa però la farà calare in mezzo ad una valanga di guai. Si tratta del seguito diretto di "Death Fantasia", un rpg uscito nel 2002.
زبان: Italiano  
Element of Chaos
Element of Chaos
Element of Chaos
نظر 15
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
NN81 (مرحله 4) 2016-12-30
la storia infinita XD
Jonathan_Fish (مرحله 16) 2016-08-17
gioco storico ! Mi chiedo se sarà un'eterna demo... D: è da un bel pò che non ci sono news...
Zacaros (مرحله 3) 2011-12-19
Mi piace l'atmosfera di questo gioco in alcuni momenti, in altri invece è incredibilmente pesante e scontato. Va rivista la trama e la scelta delle musiche e vanno soprattutto inseriti altri personaggi. <br />Così com'è ora non può fare molta strada, ma rivedendo i vari aspetti forse puoi migliorarlo un pò.
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی کن Endless Road
دانلود Endless Road
بازی کن Fight for the Hood
بازی آنلاینبازی کن Fight for the Hood
بازی کن Writing Center Game
بازی آنلاینبازی کن Writing Center Game
بازی کن Tomb Protector
بازی آنلاینبازی کن Tomb Protector
بازی کن Maelstrom Obscura: Case 1
دانلود Maelstrom Obscura: Case 1
بازی کن AzeRPG
بازی آنلاینبازی کن AzeRPG