Video Calabacita Run Video

Calabacita Run

795 بازیکن ها - 4 دنبال کننده ها دنبال کننده ها
Pc white بارگیری
calabacita_run_windows.zip (10 مگابایت)
Flag
Osx white بارگیری
calabacita_run_mac.zip (20 مگابایت)
Flag
Linux white بارگیری
calabacita_run_linux.rar (10 مگابایت)
Flag
Juego runner donde tendrás que recolectar los duces y superar tu record evitando los obstáculos y criaturas que aparecerán en tu camino. ¿Qué esperas para descargarlo? Apoyanos con tu descarga este proyecto fue desarrollado para celebrar nuestras tradiciones de día de muertos.
Búscanos en..
Facebook: https://www.facebook.com/pigogames
Twitter: https://twitter.com/PigoG
زبان: Espanol  
Calabacita Run
Calabacita Run
Calabacita Run
نظر 6
Formatting Help Formatting Help 380
Now Loading...
Now Loading...
MozRegit (مرحله 9) 2016-11-16
If i click on Play Button it doesnt' work...
cema12 (مرحله 8) 2016-11-07
It doesn't work...
Branir Rocos (مرحله 9) 2016-11-05
I'm clicking on the play botton but it doesn't work... I can't click.... D:
بیشتر ببینید
توصیه می‌شود
بازی آنلاین Pixan Bin
بارگیری Pixan Bin
بازی آنلاین Sugar Rush Superraceway
بارگیری Sugar Rush Superraceway
بازی آنلاین Sunflower
بارگیری Sunflower
بازی آنلاین Incline Mind 2
بارگیری Incline Mind 2
بازی آنلاین Carnival Carnage
بارگیری Carnival Carnage
بازی آنلاین Sunset over Imdahl
بارگیری Sunset over Imdahl