วิดีโอ WTC 2 - 3 : NightFall วิดีโอ

WTC 2 - 3 : NightFall

106 ผู้เล่น - 13 Subscribers Subscribers
Linux white ดาวน์โหลดเกม
WelcomeToChichesterNFDemo-0.50-linux.tar.bz2 (286 เมกะไบต์)
Flag
Pc white Linux white ดาวน์โหลดเกม
WelcomeToChichesterNF-0.31-pc.zip (574 เมกะไบต์)
Flag
Starts immediately after one of the WTC 2 : No Regrets For The Future epilogues.
With William on the loose and in partnership with a new set of friends, it's a testing time for Grendel, her family and especially The Council Of The Unseen.
NOTE : This is INCOMPLETE (story is complete, but graphics, sound effects and music are missing) #vn #visualnovel #comedy
ภาษา: English  
News: 5
This is now the official demo. The full version has a different choice system and game controls. Hopefully CG's too. Estimated release date will be between the very end of 2021 and mid 2022
WTC 2 - 3 : NightFall
WTC 2 - 3 : NightFall
WTC 2 - 3 : NightFall
WTC 2 - 3 : NightFall
WTC 2 - 3 : NightFall
WTC 2 - 3 : NightFall
Comments 2
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
kalindor (เลเวล 13) 2020-01-03
Very good to be just a tech demo
Triority (เลเวล 8) 2020-01-03
I'll upload a proper demo when it's completed, but this is a first look at the visual novel, which I hope to release in late 2020
ไฮไลท์
เล่น WTC 0 - The Project
ดาวน์โหลด WTC 0 - The Project
เล่น WTC OVN 3
ดาวน์โหลด WTC OVN 3
เล่น Pino Worker!
ดาวน์โหลด Pino Worker!
เล่น Allan (Game jam version)
ดาวน์โหลด Allan (Game jam version)
เล่น SHINING STREET 21
ดาวน์โหลด SHINING STREET 21
เล่น KH3 Plateforme 2D
เล่นออนไลน์เล่น KH3 Plateforme 2D