เล่น เล่น </> ฝังโค้ด

To make a scrolling menu

495 ผู้เล่น - 1 Subscribers Subscribers
How to make a scrolling menu using Construct2? It's very easy. Here it is a #template for #gamedev to use in your project. Try the online version and, if you like it, click on Download and use the .capx file! Only for Construct2 by Scirra
ภาษา: English   Svenska   Nederlands   Italiano   한국어   Suomi   Slovenčina   Espanol   日本語   Bahasa Melayu   Polski   中文 (简体)   Русский   Bahasa Indonesia   हिन्दी   Francais   Deutsch   Українська   Portugues  
To make a scrolling menu
Comments 0
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
เพิ่มความคิดเห็นสาธารณะ...
+20 Points
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Stupid Stones Adventure
ดาวน์โหลดเกม Stupid Stones Adventure
เล่นออนไลน์ Transporter
ดาวน์โหลดเกม Transporter
เล่นออนไลน์ Nightmare Hearts Demo
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Nightmare Hearts Demo Online
เล่นออนไลน์ Truck And Police: Browser
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Truck And Police: Browser Online
เล่นออนไลน์ War In The Sky
indiepadเล่นออนไลน์ War In The Sky with the indiepad
เล่นออนไลน์ Recycle My World Demo
ดาวน์โหลดเกม Recycle My World Demo
Play Online Games