วิดีโอ The world pillar  วิดีโอ

The world pillar

325 ผู้เล่น - 7 Subscribers Subscribers
the game is at a very early stage.
just looking for a little feedback!
ภาษา: English  
แสดงเพิ่มเติม
The world pillar
The world pillar
The world pillar
The world pillar
The world pillar
Comments 5
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Luis (เลเวล 17) 2018-06-14
No news?
Best IndieGames (เลเวล 18) 2017-04-04
This game is in the video about the Top 7 Indie Games of March 2017
YouTube Gameplay
franco999 (เลเวล 14) 2017-03-20
No background music? It looks very nice. Great animations and design. How is it long this demo? Can you talk about the plot ?
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ L'Enigmista
ดาวน์โหลดเกม L'Enigmista
เล่นออนไลน์ WTC 2 - Part 2 : NRFTF
ดาวน์โหลดเกม WTC 2 - Part 2 : NRFTF
เล่นออนไลน์ Halo the RPG:Ep0_ENG
ดาวน์โหลดเกม Halo the RPG:Ep0_ENG
เล่นออนไลน์ Gorn il Barbaro
ดาวน์โหลดเกม Gorn il Barbaro
เล่นออนไลน์ Dark Seal
ดาวน์โหลดเกม Dark Seal
เล่นออนไลน์ Bullet and cry in space
ดาวน์โหลดเกม Bullet and cry in space