วิดีโอ The Slurping Dead วิดีโอ

The Slurping Dead

267 ผู้เล่น - 3 Subscribers Subscribers
The Slurping Dead is an isometric action game in which the player has to fight against a growing horde of zombies in order to escape or die trying. The player’s only weapon is a laser-pimped crossbow with three types of bolts:
normal bolt: they can kill a zombie with one hit
noise bolt: they distract the zombies by luring them away from the player
explosive bolt: fun, fun, fun
ภาษา: English   Deutsch  
News: 1
Installation info: certain antivirus software will allow the installer to run, but the game won't show up in the file system. If you turn it of, everything will be fine. Sorry for the inconvenience!
แสดงเพิ่มเติม
The Slurping Dead
The Slurping Dead
The Slurping Dead
Comments 1
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Fellowplayer (เลเวล 23) 2018-01-04
There are so many zombies...where are the normal guys?
ไฮไลท์
เล่น Computers Invaders
ดาวน์โหลด Computers Invaders
เล่น Teodoro & Georgiana
ดาวน์โหลด Teodoro & Georgiana
เล่น Suamox War Zombie
เล่นออนไลน์เล่น Suamox War Zombie
เล่น zombshoot 0
เล่นออนไลน์เล่น zombshoot 0
เล่น Way of the Sinner DEMO
ดาวน์โหลด Way of the Sinner DEMO
เล่น Halloween Knight 2
ดาวน์โหลด Halloween Knight 2