เล่น เล่น </> ฝังโค้ด
Here it's a very fast game in pixel art! Jump clicking any keys and dodge the meteorites! It uses the new Score System, so sign in and send your records in the Chart on this page!
You can play it on your browser on mobile! #pixelart #exclusive If you want to make a game like this, download Construct2 and use the file in the zip (.capx) uploaded! It's an #opensource game!
ภาษา: English  
News: 2
Fixed the first part. Now at the start it's easy to know how to move and step by step the game will be harder. Added also the #souce of the game, if you want to make a game like this!
Space Jump
Space Jump
Comments 4
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
masanobu91 (เลเวล 8) 2020-05-12
Is that the futurama spaceship? xD
Luis (เลเวล 17) 2018-08-12
Weird
htmlhigh5 (เลเวล 9) 2018-01-04
@Freank
Indiexpo's score submission system is too easy to hack
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Party Game
indiepadเล่นออนไลน์ Party Game with the indiepad
เล่นออนไลน์ Into The Wild
indiepadเล่นออนไลน์ Into The Wild with the indiepad
เล่นออนไลน์ Last Day of the Woods
ดาวน์โหลดเกม Last Day of the Woods
เล่นออนไลน์ Alpha
ดาวน์โหลดเกม Alpha
เล่นออนไลน์ Smileys
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Smileys Online
เล่นออนไลน์ Sete Ossos
ดาวน์โหลดเกม Sete Ossos
เกมลีดเดอร์บอร์ด