วิดีโอ Santa on Fire วิดีโอ

Santa on Fire

150 ผู้เล่น - 0 Subscribers Subscribers
Don´t play with fire on Christmas, you can hurt Santa!
"Ho, ho, ho", said Santa and he jumped into the chimney. But little boy don´t know, that fire isn´t a toy. The fire is growing and Santa is stuck in the chimney. Help to Santa go to top and escape from the fire. Save Christmas Day!
ภาษา: English  
แสดงเพิ่มเติม
Santa on Fire
Santa on Fire
Santa on Fire
Comments 2
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
sekip (เลเวล 6) 2018-12-01
Hello guys,
I added new characters and feature to game. Hope you like it :)
Fellowplayer (เลเวล 23) 2018-09-03
Again no PC version, no fair.
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Trump Space Invaders
ดาวน์โหลดเกม Trump Space Invaders
เล่นออนไลน์ Slovakia Up
ดาวน์โหลดเกม Slovakia Up
เล่นออนไลน์ F.A.T.E. Officer
ดาวน์โหลดเกม F.A.T.E. Officer
เล่นออนไลน์ Le Ruban Ecarlate
ดาวน์โหลดเกม Le Ruban Ecarlate
เล่นออนไลน์ — PURGATORY —
ดาวน์โหลดเกม — PURGATORY —
เล่นออนไลน์ Jet Shooter 2D Dogfight
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Jet Shooter 2D Dogfight Online