เล่น เล่น </> ฝังโค้ด

Puppertrator

16664 ผู้เล่น - 23 Subscribers Subscribers
You've been accused of a crime you did not commit, also you're a dog.
Made for Ludum Dare 37: http://ludumdare.com/compo/ludum-dare-37/?action=preview&uid=30443
ภาษา: English  
Puppertrator
Puppertrator
Puppertrator
Comments 7
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Coopa (เลเวล 10) 2020-08-20
you find the right title for the right game!
DANILO MUMMOLO (เลเวล 10) 2019-07-27
very good
Fellowplayer (เลเวล 23) 2018-01-04
How is this game coming along? Been a while since I last played it.
แสดงเพิ่มเติม
วิดีโอ
วิดีโอ Puppertrator วิดีโอ
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Principles of Evil II
ดาวน์โหลดเกม Principles of Evil II
เล่นออนไลน์ The Gray Warrior
ดาวน์โหลดเกม The Gray Warrior
เล่นออนไลน์ Siren's Call: EV Demo
ดาวน์โหลดเกม Siren's Call: EV Demo
เล่นออนไลน์ Robotron 2084 Online
indiepadเล่นออนไลน์ Robotron 2084 Online with the indiepad
เล่นออนไลน์ Julius Dangerous
ดาวน์โหลดเกม Julius Dangerous
เล่นออนไลน์ Blood Opera Crescendo
ดาวน์โหลดเกม Blood Opera Crescendo
Play Online Games