วิดีโอ Preá Adventure วิดีโอ

Preá Adventure

831 ผู้เล่น - 0 Subscribers Subscribers
Linux white ดาวน์โหลดเกม
prea-demo.zip (9.07 เมกะไบต์)
Flag
Pc white ดาวน์โหลดเกม
prea-demo.exe.zip (5.74 เมกะไบต์)
Flag
Osx white ดาวน์โหลดเกม
prea-demo.mac.zip (18.5 เมกะไบต์)
Flag
You are Preá, a Brazilian guinea pig, lost in a world without explicit instructions, just you and the envinroment.
This is just a proof of concept demo, but you can finish it.
- The Mac OSX build was not tested by myself, please report any found issue.
ภาษา: English  
Preá Adventure
Preá Adventure
Preá Adventure
Comments 2
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Loscar (เลเวล 8) 2020-10-23
the mechanics are very nice, but the design is not the best.
cema12 (เลเวล 8) 2016-10-24
A nice start!!
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Kuroban Sokoban
ดาวน์โหลดเกม Kuroban Sokoban
เล่นออนไลน์ Numbers Fusion
ดาวน์โหลดเกม Numbers Fusion
เล่นออนไลน์ Robot Snake
ดาวน์โหลดเกม Robot Snake
เล่นออนไลน์ Altar
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Altar Online
เล่นออนไลน์ Steel Zeroes
ดาวน์โหลดเกม Steel Zeroes
เล่นออนไลน์ The SouTaken
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ The SouTaken Online