วิดีโอ Night Terror - The School วิดีโอ

Night Terror - The School

68 ผู้เล่น - 23 Subscribers Subscribers
Night Terror - The School is a free point and click horror adventure game about a demon ghost that haunts the school. A short 2d game that requires players to find items to advance through and unfolding the mystery.
ภาษา: English  
News: 1
Hi, this is the full game of Night Terror with 2 versions. The other version will require a dollar to buy on itchio.
Night Terror - The School
Night Terror - The School
Night Terror - The School
Comments 7
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
ronnye (เลเวล 15) 2021-07-23
the horror atmosphere is perfect. Your design is very good and it is perfect for gameplays on youtube (that help to gain new players). Good game. Nice work
GameHauntings (เลเวล 3) 2020-01-15

YouTube Gameplay
Interesting game, really liked it
Best IndieGames (เลเวล 17) 2020-01-14
This game is in the video about the Top 3 BEST NEW Indie Games of December 2019

YouTube Gameplay
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่น PUNK-EX
ดาวน์โหลดเกม PUNK-EX
เล่น 大鉄ラボ。
เล่นเล่น 大鉄ラボ。 Online
เล่น Ark: The Untold Sotry
ดาวน์โหลดเกม Ark: The Untold Sotry
เล่น Les Trente Elus 2
indiepadเล่น Les Trente Elus 2 with the indiepad
เล่น Space Break
ดาวน์โหลดเกม Space Break
เล่น Slap A Boss
ดาวน์โหลดเกม Slap A Boss