วิดีโอ Night of the living dead  วิดีโอ

Night of the living dead

246 ผู้เล่น - 6 Subscribers Subscribers

renato

Pc white ดาวน์โหลดเกม External link
https://sites.google.com/view/night-of-the-living-dead-2d/download-night-of-the-living-dead
Flag
Pegi16 Over 125 downloads
Il progetto è stato creato con RPG Maker,
Nel gioco ho cercato di attenermi alla trama del film,
creazione di puzzle da risolvere, momenti di tensione ecc.
x-------------------------------------------------------------x
The project was created with RPG Maker,
In the game I tried to stick to the plot of the film,
creation of puzzles to solve, moments of tension, etc.
ภาษา: Italiano   English  
แสดงเพิ่มเติม
Night of the living dead
Night of the living dead
Comments 5
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
DiegoGramicciol ยืนยันแล้ว (เลเวล 18) 2022-07-25
Il gioco purtroppo è limitato dalla trama del capolavoro del film, io consiglierei anche un finale alternativo, al momento non ho ancora finito il gioco, nel complesso è un gioco interessante contando che è fatto con uno dei primi rpg maker.
Tails_Strife ยืนยันแล้ว (เลเวล 15) 2022-07-11
sus...and soos
franco999 (เลเวล 14) 2020-12-30
Come hai fatto a raggiungere 200 giocatori?!
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Resident Evil 4 2d
ดาวน์โหลดเกม Resident Evil 4 2d
เล่นออนไลน์ Resident Evil RZ.
ดาวน์โหลดเกม Resident Evil RZ.
เล่นออนไลน์ Jump get flag
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Jump get flag Online
เล่นออนไลน์ Oasis village
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Oasis village Online
เล่นออนไลน์ Quarrel Hill Xmas
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Quarrel Hill Xmas Online
เล่นออนไลน์ ONUS
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ ONUS Online