วิดีโอ Masked Puzzles Pro (Demo) วิดีโอ

Masked Puzzles Pro (Demo)

267 ผู้เล่น - 1 Subscribers Subscribers
Demo of my New Game Masked Puzzles...
A Fun and Addicting Game of Puzzles. Easy Medium and Hard Puzzles available. 27 Different Puzzles to choose from in Four Categories. Nature, Space, Hard, and Crazy!
ภาษา: English  
News: 1
If you like the Demo, Please consider purchasing the Pro version! For just 2 Dollars you get 27 Puzzles and 3 Difficulty Settings for a perfect game experience!
Masked Puzzles Pro (Demo)
Masked Puzzles Pro (Demo)
Masked Puzzles Pro (Demo)
Masked Puzzles Pro (Demo)
Masked Puzzles Pro (Demo)
Masked Puzzles Pro (Demo)
Comments 1
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
the ugly truth (เลเวล 11) 2017-03-29
Hi. I played it... My 2 cents: you added, like first screenshot, a black and white face... A little bit creepy. It's a game with strong colours and "happy" like a cartoon. Why this first screenshot? The second (and least) tip is: make it responsive. It's very hard to play it on a small display. And one bug: i used the touch screen and the sounds stopped. 2/5
ไฮไลท์
เล่น SnowBalled Deluxe
ดาวน์โหลด SnowBalled Deluxe
เล่น Astonia 3 Invicta
ดาวน์โหลด Astonia 3 Invicta
เล่น Fight for the Hood
เล่นออนไลน์เล่น Fight for the Hood
เล่น Reed The Robotanist
เล่นออนไลน์เล่น Reed The Robotanist
เล่น La Bussola d'Oro
ดาวน์โหลด La Bussola d'Oro
เล่น Harus
ดาวน์โหลด Harus