วิดีโอ Marduk's Longest Night วิดีโอ

Marduk's Longest Night

115 ผู้เล่น - 37 Subscribers Subscribers
The Cult: Marduk's Longest Night is a 2d, hand-drawn, point & click occult mystery. In a world where nothing is as it seems, join Caleb Marduk in a race against time to find his daughter. Explore Harvester City's slums, meet demons and legendary creatures, escape the summoners of The Cult and delve into Marduk's shadowy past. #dark #adventure
ภาษา: English   Deutsch   Italiano  
Marduk's Longest Night
Marduk's Longest Night
Marduk's Longest Night
Marduk's Longest Night
Marduk's Longest Night
Marduk's Longest Night
Comments 3
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Radagast (เลเวล 1) 2020-10-26
I really enjoyed the gloomy atmosphere and the music tracks are amazing! If I could give you just one note, German translation sounds a little odd in some fragments...
baskerville (เลเวล 3) 2020-10-25
Usually I prefer third person adventure games but I loved this one! Interesting plot
Loscar (เลเวล 8) 2020-10-23
is this your first game?
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Dodger Game
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Dodger Game Online
เล่นออนไลน์ SixDolls
ดาวน์โหลดเกม SixDolls
เล่นออนไลน์ Uranium 238
ดาวน์โหลดเกม Uranium 238
เล่นออนไลน์ ONIKEN!
ดาวน์โหลดเกม ONIKEN!
เล่นออนไลน์ Heralds of the Order
ดาวน์โหลดเกม Heralds of the Order
เล่นออนไลน์ The trick, virus attack!
ดาวน์โหลดเกม The trick, virus attack!