วิดีโอ Labirinto วิดีโอ

Labirinto

315 ผู้เล่น - 14 Subscribers Subscribers
Ti risvegli in un luogo sconosciuto che ha le sembianze di un immenso labirinto, pieno di trappole, creature da combattere e misteriosi enigmi da risolvere. Non ricordi nulla del tuo passato, come sei arrivato in quel luogo e qual è il tuo scopo, tranne uno: trovare l'Uscita. Ma quando inizierai a ricongiungere i frammenti del tuo passato arriverai a una scioccante verità.
ภาษา: Italiano  
Labirinto
Labirinto
Labirinto
Labirinto
Labirinto
Comments 6
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
LoloPoe (เลเวล 2) 2022-11-06
Per niente banale, enigmi interessanti e combattimenti avvincenti.
Ci giocai qualche anno fa, ma ora me lo riscarico e ci rigioco. Se voleste farvi un favore dovreste proprio scaricarlo!
laBellei (เลเวล 2) 2020-08-12
Essendo un RPG "fai da te" me lo immaginavo facilotto.. e invece sono stata piacevolmente sorpresa! Nei boss non basta mai solo il corpo a corpo, gli enigmi sono intriganti e la trama sempre più interessante man mano che ci si avvicina alla fine, colpi di scena inclusi! ★★★★★
PS ai futuri giocatori: toro di mer*a.
Loppa ยืนยันแล้ว (เลเวล 10) 2018-03-23
Incredibile... lo noto solo ora per bene, dopo tanto tempo! Complimenti per il gioco! Per essere puntigliosi, su qualcosa, il mapping magari si potrebbe migliorare, ma alla fine, che fan da padrone sono gli Enigmi! ★★★★★
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่น PoE - Il risveglio
ดาวน์โหลดเกม PoE - Il risveglio
เล่น Magic Vials Deluxe
ดาวน์โหลดเกม Magic Vials Deluxe
เล่น Robo-Butcher
ดาวน์โหลดเกม Robo-Butcher
เล่น Existence
ดาวน์โหลดเกม Existence
เล่น 2D Áperdam [Demo Revamp!]
ดาวน์โหลดเกม 2D Áperdam [Demo Revamp!]
เล่น Tales of Ágaris
ดาวน์โหลดเกม Tales of Ágaris