Play Jeeg Mazinga Goldrak

Jeeg Mazinga Goldrak

910 ผู้เล่น - 1 Subscribers Subscribers
Sequel di Super Robot Wars, nuovi scenari, un nuovo stage bonus, una nuova intro, ma soprattutto un nuovo personaggio : JEEG ROBOT D' ACCIAO, pronto a sfidare Goldrake e Mazinga, aspettando Getter Robot nel prossimo sequel.
ภาษา: Italiano  
Jeeg Mazinga Goldrak
Jeeg Mazinga Goldrak
Jeeg Mazinga Goldrak
Comments 2
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Jonathan_Fish (เลเวล 16) 2016-08-17
ma ha qualcosa a che fare con super robot wars ?
mikehaggar (เลเวล 10) 2015-12-01
Peccato che questo progetto non ha avuto un seguito,la qualità è davvero di altissimi livelli,peccato che non sia stato doppiato in italiano,sarebbe stato una vera chicca
ไฮไลท์
เล่น Super Robot Wars Z
ดาวน์โหลด Super Robot Wars Z
เล่น Super Robot Wars
ดาวน์โหลด Super Robot Wars
เล่น A Song in the Void
ดาวน์โหลด A Song in the Void
เล่น E.C All-Stars
ดาวน์โหลด E.C All-Stars
เล่น Synthetic Onslaught
ดาวน์โหลด Synthetic Onslaught
เล่น Ball Blast
เล่นออนไลน์เล่น Ball Blast