วิดีโอ Gooo Up วิดีโอ

Gooo Up

352 ผู้เล่น - 1 Subscribers Subscribers
Travel the world reaching the top of the most famous destinations on earth.
Easy to learn but difficult to master!
Tap stars to get them out of your way.
Tap your airship to boost speed and fly as high as you can.
Tap the little dragon to remove all the stars on the screen at one time.
Gooo up with the funniest and most addictive endless game of 2014!
ภาษา: English  
Gooo Up
Gooo Up
Gooo Up
Comments 2
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
vinstriano (เลเวล 10) 2019-06-22
Video doesnt work
Fellowplayer (เลเวล 23) 2018-01-05
Is the video link broken?
ไฮไลท์
เล่น The Mirror Lied
ดาวน์โหลด The Mirror Lied
เล่น Dash Breaker
ดาวน์โหลด Dash Breaker
เล่น Shinigami Run
เล่นออนไลน์เล่น Shinigami Run
เล่น COPRIFUOCO GAME
เล่นออนไลน์เล่น COPRIFUOCO GAME
เล่น Drift Team
ดาวน์โหลด Drift Team
เล่น Sky Journey - Jigsaw Land
เล่นออนไลน์เล่น Sky Journey - Jigsaw Land