วิดีโอ ⟁False Server วิดีโอ

⟁False Server

17 ผู้เล่น - 8 Subscribers Subscribers

SigmaSuccour

Pc white ดาวน์โหลดเกม External link
https://drive.google.com/file/d/1adWXGgajD51MXEzVHrKjG9BgSo5A8Wjr/view?usp=sharing
Flag
Pegi16
⟁False Server is a psychological, story-driven game about a game developer launching his discord server, while a pandemic is going on outside in the real world. #story #psychological
ภาษา: English  
⟁False Server
⟁False Server
⟁False Server
⟁False Server
⟁False Server
⟁False Server
Comments 3
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Studio90 ยืนยันแล้ว (เลเวล 8) 2021-02-01
hey there, im looking for players to check out my game, would be awesome if you try it out, just go to my profile and click on Baby Goat Billy :)
Guile (เลเวล 8) 2021-01-30
I already seen the message box in another famous game
Deneris (เลเวล 17) 2021-01-29
This time the plot looks very original
ไฮไลท์
เล่น False Rebirth
ดาวน์โหลด False Rebirth
เล่น Black Soldier of Rome
ดาวน์โหลด Black Soldier of Rome
เล่น Space Riddle Brain Puzzle
ดาวน์โหลด Space Riddle Brain Puzzle
เล่น ぶきあつめ / Bukiatsume
เล่นออนไลน์เล่น ぶきあつめ / Bukiatsume
เล่น Robot Rush
ดาวน์โหลด Robot Rush
เล่น Womelote
เล่นออนไลน์เล่น Womelote