วิดีโอ Boyscout - Patrick's town วิดีโอ

Boyscout - Patrick's town

71 ผู้เล่น - 8 Subscribers Subscribers
Go on a new pixelart adventure, playing minigames to help the locals in town while you discover the big mystery underground.
ภาษา: English  
News: 1
We reached the goal on kicksrtarter! Thanks to all the people supporting this little indie game, we couldn't make it without you. We still have a lot of work to do and remember you can also join our discord channel here: https://discord.gg/vSdG2EYaxn
แสดงเพิ่มเติม
Boyscout - Patrick's town
Boyscout - Patrick's town
Boyscout - Patrick's town
Boyscout - Patrick's town
Comments 8
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Xalag (เลเวล 6) 2023-12-28
Just tried Boyscout, this cool top-down adventure where you step into the shoes of Patricio! Suggestions for improvement: Explore opportunities for character development to add depth to the storyline. Enhance the impact of the unusual event to create a more memorable and captivating experience for players.
Best IndieGames (เลเวล 18) 2023-10-07
This game is in the video about the 6 Best Indie Games of September 2023

YouTube Gameplay
Deneris (เลเวล 17) 2023-09-27
I was looking for the part where I can ride the pigs XD but I can not find it. Is it in this demo? the game looks very funny! I am going around in the town but I can not find it
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่นออนไลน์ Transmogrify
ดาวน์โหลดเกม Transmogrify
เล่นออนไลน์ 616.EXE
ดาวน์โหลดเกม 616.EXE
เล่นออนไลน์ Randy & Manilla
ดาวน์โหลดเกม Randy & Manilla
เล่นออนไลน์ The Mimic
ดาวน์โหลดเกม The Mimic
เล่นออนไลน์ Jump Bottle Flip
เล่นออนไลน์เล่นออนไลน์ Jump Bottle Flip Online
เล่นออนไลน์ Shopbot Sisters
ดาวน์โหลดเกม Shopbot Sisters