วิดีโอ Battle Buggy Glitch วิดีโอ

Battle Buggy Glitch

22 ผู้เล่น - 9 Subscribers Subscribers
Enter a world in cyberspace and take on threats that want to destroy The Mainframe. A system that runs and physical and digital world. You are a Battle Buggy, a programmed designed to seek out and eliminate threats to the system.
Battle Buggy Glitch is a top-down, twin-stick shooter a that has a variety of unique weapons and powerups to help you survive waves of enemies
ภาษา: English  
Battle Buggy Glitch
Battle Buggy Glitch
Battle Buggy Glitch
Battle Buggy Glitch
Comments 6
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Best IndieGames (เลเวล 17) 2023-06-08
This game is in the video about the Top 3 Best Indie Games of March 2023

YouTube Gameplay
Gesan (เลเวล 10) 2023-04-13
This game is very good. Perfect design. How is it possible that it has so few players? Bad marketing? Did you make also other games? I like your style
garryblu (เลเวล 8) 2023-04-12

YouTube Gameplay
Rating 10/10 stars for this game. Nice one :D
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่น Forstale
ดาวน์โหลดเกม Forstale
เล่น ARPG-"equipment" module
เล่นเล่น ARPG-"equipment" module Online
เล่น Chains of Fate (02-16-16)
เล่นเล่น Chains of Fate (02-16-16) Online
เล่น HOTEL MAKERS
ดาวน์โหลดเกม HOTEL MAKERS
เล่น Virus Hunt Beta 1.4
ดาวน์โหลดเกม Virus Hunt Beta 1.4
เล่น Catch Dots
เล่นเล่น Catch Dots Online