วิดีโอ Antigraviator วิดีโอ

Antigraviator

620 ผู้เล่น - 37 Subscribers Subscribers
Antigraviator is a futuristic racing game where you pick up power globes along the track to activate abilities and traps on your opponent. The game is still in alpha, but will come to Kickstarter on April 27th! Try the alpha for free now, check our 3 racetracks, customize your vehicle and play versus bots or in split-screen multiplayer!
ภาษา: English  
News: 6
Check out our new Kickstarter Teaser! We also just uploaded a new version of the demo! Try 3 tracks, race against bots or split-screen and customize your vehicle!
Antigraviator
Antigraviator
Antigraviator
Comments 27
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Mayer (เลเวล 9) 2020-12-18
I suggest to add as new tag also #scifi
Emin98 (เลเวล 3) 2020-11-14
wow good game :D
cradth (เลเวล 14) 2020-06-24
I love the atmosphere in this game! Also, cool sci-fi tracks!
แสดงเพิ่มเติม
ไฮไลท์
เล่น Euclidean Space
ดาวน์โหลด Euclidean Space
เล่น Gears of Babies
ดาวน์โหลด Gears of Babies
เล่น Falù
เล่นออนไลน์เล่น Falù
เล่น Scouting Scouts
ดาวน์โหลด Scouting Scouts
เล่น Reincarnations
ดาวน์โหลด Reincarnations
เล่น 2022100291_2023_1_test
เล่นออนไลน์เล่น 2022100291_2023_1_test