วิดีโอ Amber County วิดีโอ

Amber County

119 ผู้เล่น - 12 Subscribers Subscribers
Welcome to Amber County, a hybrid, first person adventure that mixes puzzles and narrative just like the old Point and Click games do.
Solve puzzles and live the mysterious journey of Steven O'Hara, the blind detective who solves cases using his "dreams", in this fancy County.
ภาษา: English  
แสดงเพิ่มเติม
Amber County
Amber County
Amber County
Amber County
Amber County
Amber County
Comments 2
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Fleurman (เลเวล 15) 2020-04-12
Suberb game ! The visuals are strong and so is the sonorisation, the characters are excellent and the saving system is brilliant AND it is well written. It makes me think of the game "Flower, Sun & Rain" somehow.
mazzutakgame (เลเวล 15) 2019-03-11
wow! very cool visual, fantastic trailer, i'not have try the game yet, but tonight i download it!!
good job man!
ไฮไลท์
เล่น IMI 2° capitolo
ดาวน์โหลด IMI 2° capitolo
เล่น No Hexy
indiepadเล่นออนไลน์ No Hexy with the indiepad
เล่น Dead Forest
ดาวน์โหลด Dead Forest
เล่น Lost Earth
ดาวน์โหลด Lost Earth
เล่น Save Her
ดาวน์โหลด Save Her
เล่น 銀河紅鮫(GalaxyRedShark)2020
ดาวน์โหลด 銀河紅鮫(GalaxyRedShark)2020