วิดีโอ 4Floors วิดีโอ

4Floors

327 ผู้เล่น - 0 Subscribers Subscribers
Collect the chest for increase your score, be careful, the monsters are faster than you.
COMMAND : arrows to move , Z to shoot.
ภาษา: English  
4Floors
4Floors
4Floors
Comments 3
Formatting Help Formatting Help 380
กำลังดาวน์โหลด
กำลังดาวน์โหลด
Jonathan_Fish (เลเวล 16) 2016-08-13
it's a very strange shoot em up that i played O_O
TheController (เลเวล 9) 2016-07-11
i tryed it. it's like pacman but in 4 rooms. but... what's the enimie ? it's trange... is it a ghost ? and if every object is seen by the top... why i see the stairs by the side ? O.o
Nium (เลเวล 9) 2016-07-10
.jar ? what's this extention ?
ไฮไลท์
เล่น hAAAA
ดาวน์โหลด hAAAA
เล่น Rescuers
เล่นออนไลน์เล่น Rescuers
เล่น Chase of Tanks
ดาวน์โหลด Chase of Tanks
เล่น Naruto Go Brasil
ดาวน์โหลด Naruto Go Brasil
เล่น Shard Hero
ดาวน์โหลด Shard Hero
เล่น A Matter Of Light
ดาวน์โหลด A Matter Of Light