Stone Revolution

275 Spelare - 0 Prenumeranter Prenumeranter
Webbplats
Publicerades den: 2016/08/30
Demo

Åtgärd

GameMaker

In this game you are Kelly and must protect the Stone Age of a mysterious stone robots attack.
Neste jogo você é Kelly e deve proteger a Idade da Pedra de um misterioso ataque de robôs de pedra.
Ludum Dare: http://feedback.ld.intricati.com/?event=ludum-dare-36&uid=3612
#LDJAM #LD36
Språk: English  
Stone Revolution
Stone Revolution
Stone Revolution
Kommentarer 0
Formateringshjälp 380
Skriv en kommentar...
+20 Points
Rekommenderat
Spela Killer Worm
SpelaSpela Killer Worm Online
Spela GravNewton [Greenlight]
Ladda ned GravNewton [Greenlight]
Spela Manifesto
Ladda ned Manifesto
Spela Rock, Paper, Scissors
SpelaSpela Rock, Paper, Scissors Online
Spela KEYCHAIN
Ladda ned KEYCHAIN
Spela Mrs. Santa's gift hunt
indiepadSpela Mrs. Santa's gift hunt with the indiepad