Quantum Catburetor

2
338 Spelare
Webbplats
Publicerades den: 2017/04/28
Minigame

Shoot em up

Unity

Quantum Catburetor is a colorful and trippy bullet hell shmup with a procedurally generated world. Made in three days for Ludum Dare 38 game jam.
Språk: English  
Quantum Catburetor
Quantum Catburetor
Quantum Catburetor
Kommentarer
Formateringshjälp
380
Skriv en kommentar...
+10 Points
Quantum Catburetor
Rekommenderat :
Spela Last Day †6 6 6†
Ladda nedLadda ned Last Day †6 6 6†
Spela HillsAndMonsters
Ladda nedLadda ned HillsAndMonsters
Spela Sad Satan
Ladda nedLadda ned Sad Satan
Spela Monstructs
Ladda nedLadda ned Monstructs
Visa Mer