Play Makafuji

Makafuji

11 Spelare - 4 Prenumeranter Prenumeranter

WonderHorn

Pc white Ladda ned External link
https://wonderhorn.net/mkfj/mkfj_v1.10.zip
Flag
Pegi16
Webbplats
Publicerades den: 2020/11/04
Full

Åtgärd

Other

Makafuji is a 2D platformer about girls' magical combat.
Haryu Fujitsubo is a magical school girl
who can use magical powers via spell cards.
Today she got involved in a riot by poltergeists,
and decided to serve for its suppression.
#platformer #action
Språk: 日本語  
Läs in fler
Makafuji
Makafuji
Makafuji
Makafuji
Makafuji
Makafuji
Kommentarer 0
Formateringshjälp 380
Skriv en kommentar...
+20 Points
Rekommenderat
Spela Leafy Moon
Ladda ned Leafy Moon
Spela Cactus Quest
Ladda ned Cactus Quest
Spela Eggy Bird
Ladda ned Eggy Bird
Spela The Gem Hunter
SpelaSpela The Gem Hunter Online
Spela Someday
Ladda ned Someday
Spela Watch Out, it's a Pitfall
Ladda ned Watch Out, it's a Pitfall