Play Little Sokoban

Little Sokoban

226 Spelare - 3 Prenumeranter Prenumeranter
Webbplats
Publicerades den: 2018/01/21
Full

Pussel

Other

*** Sega Master System Game ***
This is a little Sokoban Prototype for Sega Master System dev whith DevKitsms (Written C language)
This prototype start with Emulateur Sega (Fusion,Dega...) or réal Sega Master System, Sega Master II and Megadrive with Everdrive Cardrige.
BTN 1 for re load a level.
Code source is deployed with the game.
Språk: Francais  
Little Sokoban
Kommentarer 4
Formateringshjälp Formateringshjälp 380
Now Loading...
Now Loading...
GreenGolia (Nivå 8) 2019-07-02
it doesn't work on windows 10
Monos (Nivå 8) 2018-03-17
You can have sega master system emulator.
Luis (Nivå 17) 2018-01-22
does it work on windows?
Läs in fler
Rekommenderat
Spela Super Pixner
Ladda ner Super Pixner
Spela Hero Fantasy II
Ladda ner Hero Fantasy II
Spela Fantasy World On. Tycoon
Ladda ner Fantasy World On. Tycoon
Spela Ancient Monolith
Ladda ner Ancient Monolith
Spela Reptile Politik
Ladda ner Reptile Politik
Spela Mira's Brush
Ladda ner Mira's Brush