4804286428
Pozícia - Posledných 30 dní: 455°
Beginner - Pozícia: 5290°
Level: 0

Other Players
SekayoPozícia: 47° carlsenPozícia: 589° vXc GamesPozícia: 1340°