nEpCTjfVLI
Beginner - Klasyfikacja: 6996°
Poziom: 0

Inni Gracze
yuanKlasyfikacja: 6054° AltadKlasyfikacja: 6311° john_123warriorKlasyfikacja: 3739°