Sshisbachza
Beginner - Klasyfikacja: 3735°
Poziom: 0
3 Year
3 Years

Inni Gracze
Paradigm Shift9Klasyfikacja: 1975° RookieKlasyfikacja: 473° FznBoEkCGOKNKlasyfikacja: 4742°