Geraldglova
Klasyfikacja - Ostatnie 30 dni: 117°
Beginner - Klasyfikacja: 5048°
Poziom: 0

Inni Gracze
AlokKlasyfikacja: 9490° dgstudylifeKlasyfikacja: 4075° mRXbjGkZzHgUKlasyfikacja: 8468°