Decoy-Vaniroth
Beginner - Klasyfikacja: 6773°
Poziom: 0
4 Year
4 Years

Inni Gracze
KashiroKlasyfikacja: 5552° pokk1086Klasyfikacja: 6332° rauleburroKlasyfikacja: 4977°