Ally_1
Rekrut - Klasyfikacja: 4081°
Poziom: 1
7 Year
7 Years - "Et super hanc petram..."

Inni Gracze
HOKNaxGnPLKlasyfikacja: 12624° BhZbNVSKtKlasyfikacja: 25272° pcQHLUDVCnuZJMWoKlasyfikacja: 7953°